Nieuwe bouwvergunning

Nieuwe bouwvergunning per 1 november 2014

De nieuwe bouwvergunning

De aanloop tot de Omgevingswet is al begonnen met het Bouwbesluit 2012 en deze nieuwe wet gaat 26 wetten en andere regelingen vervangen. De hele operatie zal tot en met 2018 duren, maar nu al merken we daar bruikbare voordelen van. Een bouwvergunning heet tegenwoordig omgevingsvergunning.

Dakkapellen aan de achterzijde zijn al vergunningsvrij, zoals ook carports. Een uitbouw mag in plaats van 2,5 meter nu 4 meter zijn. Lage bijgebouwen zijn ook vergunningsvrij nabij uw woonhuis te bouwen. Vraag na of u binnen de regels bouwt.

Ook bouwwerken zoals een mantelzorgwoning mag u in afwijking van het bestemmingsplan op uw eigen grond achter uw woonhuis bouwen. Uiteraard zijn er voorwaarden aan verbonden, zoals maximale oppervlakte van deze woning van 100 m2, maximale hoogte, schuin of plat dak. Overleg dit van tevoren met uw gemeente. Wilt u bouwwerken uitvoeren waarvoor u wel een omgevingsvergunning nodig heeft, laat dan de werkzaamheden waarvoor u geen vergunning nodig heeft buiten de aanvraag. Dat bespaart u leges, die afhankelijk zijn van de geschatte bouwkosten, en door beide onderdelen in één vergunning aan te vragen, maakt u beide vergunningsplichtig. En, iemand die bezwaar maakt tegen de vergunningsplichtige werken maakt in dat geval ook bezwaar tegen de vergunningsvrije werkzaamheden.

Vanaf 1 november 2014 geldt een periode van 8 weken in plaats van 6 maanden voor de gemeente om een beslissing te nemen voor omgevingsvergunningen voor werken die afwijken van een bestemmingsplan. In het bijzonder geldt dit voor tijdelijke bouwwerken, zoals een noodschool of -winkel. Maar ook voor het ombouwen van kantoren tot woningen of studentenflats etc.

De omgevingswet met de omgevingsvergunning is een enorme operatie die veel zal vragen van de woningeigenaren en bedrijven, maar ook van de ambtenaren en de bestuursrechters. Regels zijn hier minder belangrijk dan houding; een welwillende opstelling is het belangrijkst, zowel voor aanvrager als gemeente.